LIBRIJE BOEKEN EN PAPIER FAIR IN DE WALBURGISKERK ZUTPHEN OP ZATERDAG 29 FEBRUARI EN ZONDAG 1 MAART 2020 VAN 11.00 – 17.00 UUR

Antiquarische en tweedehands boeken, prenten, tekeningen en alle wat met papier te maken heeft zijn de hoofdingrediënten van de Librije Boeken & Papier Fair op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020 in de prachtige Walburgiskerk in Zutpen. Daarnaast zijn er lezingen en zijn er boekbinders en taxateurs aanwezig. Een bijzondere fair op een unieke locatie. De inschrijving voor deelname is op 1 oktober gestart.

ZATERDAG 29 FEBRUARI 15.00 UUR: drs. Marc Roth lezing Noord Korea – de verbeelde werkelijkheid – meer informatie –

ZONDAG 1 MAART 15.00 UUR lezing stadsarchivaris Zutphen Michel Groothedde – over de bijzondere opgravingen in de Walburgiskerk in 2018 – meer informatie –

DE WALBURGISKERK

De Walburgiskerk in Zutphen behoort tot de tien mooiste kerken van Nederland. De oudste delen van de kerk dateren uit de elfde eeuw. Tot 1591 was de Walburgiskerk een katholieke kerk. Na de reformatie was het de hoofdkerk van de hervormde gemeente. In 2016 droeg de Protestantse Gemeente Zutphen de kerk over aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. Om een sluitende en voor het onderhoud van de kerk lonende exploitatie te verkrijgen is toen de Stichting Walburgiskerk Zutphen opgericht.

Walburgiskerk

De kerk is eind negentiende eeuw ingrijpend gerestaureerd onder leiding van de architect P.J.H. Cuypers. Tussen 1970 en 1988 vonden diverse restauraties plaats. Sinds de meest recente verbouwing (2018) is de kerk het gehele jaar geopend voor publiek. De Walburgiskerk herbergt vele schatten, waaronder een kaarsenkroon uit 1395, een koperen doopvont uit 1527 en het Hendrick Baderorgel uit 1643, dat hoort tot de top 5 orgels van ons land.

DE LIBRIJE

Een onderdeel van de Walburgiskerk is de Librije, de unieke kettingbibliotheek, die in de periode van 1561 tot 1564 werd gebouwd. De Librije is een openbare leeszaal uit de zestiende eeuw en de oudste bibliotheek van Nederland. De Librije is gebouwd van 1561 tot 1564, naar het model van de boekenzalen van twee Zutphense middeleeuwse kloosters. Een belangrijke doelstelling van De Librije was: de mensen voor het “ware” geloof te behouden door hen “goede” boeken te laten lezen.

De Librije heeft dertig jaar als openbare leeszaal gefunctioneerd. In de zeventiende en achttiende eeuw was het een particuliere bibliotheek voor predikanten en raadsleden. In de negentiende eeuw raakte De Librije in vergetelheid. Aan het eind van de negentiende eeuw werd zij herontdekt als een monument van wetenschap en geschiedenis. De Librije in de Walburgiskerk behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische monumenten in Nederland en daarbuiten, want er bestaat maar één andere vergelijkbare bibliotheek: in Italië (Cesena). De Librije ademt nog steeds de sfeer van vele eeuwen geleden. De Librije is tijdens de fair in kleine groepen te bezoeken.

DEELNEMERS LIBRIJE BOEKEN EN PAPIER FAIR WALBURGISKERK 2020

ZATERDAG 29 FEBRUARI:

Antiquariaat Smit & Bosboekdrukkunst/boekgeschiedenis2 tafels
Antiquariaat Stavastalgemene voorraad1 tafel
Ant. Vliegende Volckerttopografie achterhoek1 tafel
Ant. Hermanliteratuur, geschiedenis, kunst1 tafel
Poezie Centrum Nederland         poezie Nederlands 1880- heden1 tafel

ZATERDAG 29 FEBRUARI EN ZONDAG 1 MAART

Antiq.Kartografie Flandriahistorische kartografie/ kunst1 tafel
Van Schie Boekenluxe boeken kunst,geschiedenis2 tafels
Rockingstoneantiek papier,watermerken e.d.2 tafels
Robert H. GaarlandtNed. Literatuur en kunst2 tafels
Antiquariaat Argiletumgeschiedenis, biogr., ex libris e.d.1 tafel
De Boeksneuperoude en antiquarische boeken tot 19401 tafel
Boekenshopbengeschiedenis en literatuur1 tafel
Antiquariaat Het Alphabetalgemene voorraad2 tafels
Bagagetopografie en reizen2 tafels
Hist. Drukkerij de Arendoude drukwerktechnieken1 tafel
Filatelistenver. Zutphenpostzegels en taxatie1 tafel
Partridge/ G. Veldhoenillegale kranten,fotoboeken2 tafels
Misha Vandewijngaerdealternatief, kunst2 tafels
Boekbindatelier Deel52boekbinden1 tafel
Theo Halvemaankunst en geschiedenis1 tafel
Ver. Dante Alighieri DeventerItaliaanse literatuur en cultuur1 tafel
Ronald ten Woldeoude schoolplaten1 tafel
Champ Clarkalgemeen antiquariaat2 tafels
Topoheemkundetopografie,literatuur, algemeen1 tafel
Dik van Lohuizentopografie, WO2 en scheepvaart1 tafel
Mylene Shootsfotografie in print1 tafel
Zwiggelaar Auctionsalgemeen + taxatie boeken1 tafel
Meijerink Heraldiekheraldiek, vlaggen1 tafel
Vieillenes / Yvonne Joostenoude atlassen / kinderboeken1 tafel
Erwin Antiquariaatalgemeen, strips,fotografie,biografie2 tafels
Mappa Maps. Hans ten Brinkeorg. antieke stadsplattegronden1 tafel
Antiquariaat De Stokroosnatuur en algemeen1 tafel
Bert van der Burgalgemeen1 tafel

ZONDAG 1 MAART:

Anja van Wijk de Vriesdozen1 tafel
Emporium Chavagneantiquarische boeken en prenten1 tafel