LIBRIJE BOEKEN EN PAPIER FAIR IN DE WALBURGISKERK ZUTPHEN OP ZATERDAG 29 FEBRUARI EN ZONDAG 1 MAART 2020 VAN 11.00 – 17.00 UUR

Antiquarische en tweedehands boeken, prenten, tekeningen en alle wat met papier te maken heeft zijn de hoofdingrediënten van de Librije Boeken & Papier Fair op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020 in de prachtige Walburgiskerk in Zutpen. Daarnaast zijn er lezingen en zijn er boekbinders en taxateurs aanwezig. Een bijzondere fair op een unieke locatie. De inschrijving voor deelname is op 1 oktober gestart.

DE WALBURGISKERK

De Walburgiskerk in Zutphen behoort tot de tien mooiste kerken van Nederland. De oudste delen van de kerk dateren uit de elfde eeuw. Tot 1591 was de Walburgiskerk een katholieke kerk. Na de reformatie was het de hoofdkerk van de hervormde gemeente. In 2016 droeg de Protestantse Gemeente Zutphen de kerk over aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. Om een sluitende en voor het onderhoud van de kerk lonende exploitatie te verkrijgen is toen de Stichting Walburgiskerk Zutphen opgericht.

Walburgiskerk

De kerk is eind negentiende eeuw ingrijpend gerestaureerd onder leiding van de architect P.J.H. Cuypers. Tussen 1970 en 1988 vonden diverse restauraties plaats. Sinds de meest recente verbouwing (2018) is de kerk het gehele jaar geopend voor publiek. De Walburgiskerk herbergt vele schatten, waaronder een kaarsenkroon uit 1395, een koperen doopvont uit 1527 en het Hendrick Baderorgel uit 1643, dat hoort tot de top 5 orgels van ons land.

DE LIBRIJE

Een onderdeel van de Walburgiskerk is de Librije, de unieke kettingbibliotheek, die in de periode van 1561 tot 1564 werd gebouwd.

De Librije is een openbare leeszaal uit de zestiende eeuw en de oudste bibliotheek van Nederland. De Librije is gebouwd van 1561 tot 1564, naar het model van de boekenzalen van twee Zutphense middeleeuwse kloosters. Een belangrijke doelstelling van De Librije was: de mensen voor het “ware” geloof te behouden door hen “goede” boeken te laten lezen.

De Librije heeft dertig jaar als openbare leeszaal gefunctioneerd. In de zeventiende en achttiende eeuw was het een particuliere bibliotheek voor predikanten en raadsleden. In de negentiende eeuw raakte De Librije in vergetelheid. Aan het eind van de negentiende eeuw werd zij herontdekt als een monument van wetenschap en geschiedenis.

De Librije in de Walburgiskerk behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische monumenten in Nederland en daarbuiten, want er bestaat maar één andere vergelijkbare bibliotheek: in Italië (Cesena). De Librije ademt nog steeds de sfeer van vele eeuwen geleden. De Librije is tijdens de fair in kleine groepen te bezoeken